naar top

Mappenstructuur dataserver

De mappenstructuur op onze dataserver lijkt ontploft. Die vaststelling, samen met de implementatie van een nieuw organigram, lijken me een goeie gelegenheid om de structuur grondig te herbekijken.
Iedereen die ik erover spreek hier, komt al snel op een nieuwe indeling op basis van het organigram, aangevuld met een 'publieke' map waar handleidingen, huisstijlsjablonen, personeelsaangelegenheden, ... te vinden zijn.
Ik ben van mening dat je ook een mappenstructuur moet kunnen maken los van diensten. Het zou het adagium dat we de schotten tussen teams willen wegwerken versterken.
Zijn er collega's die een mappenstructuur hebben die (deels) losstaat van organigram? En zo ja, op welke manier is dat dan geordend?

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.