naar top

interne communicatie bij calamiteiten

Wij zijn samen met onze ICT-dienst op zoek naar de meest geschikte manier om binnen onze organisatie te communiceren over calamiteiten. Ons intranet lijkt daarvoor niet geschikt enerzijds omdat dit niet frequent genoeg geraadpleegd wordt, anderzijds omdat het in geval van netwerkproblemen ook geen oplossing biedt. Onze ict-dienst deed enkele tests met Yammer maar zonder bevredigend resultaat. Zij hebben nu het voorstel om Twitter in te schakelen. We willen de gebruikte accounts dan wel afschermen van externen. We willen werken met verschillende accounts zodat gebruikers deze kunnen volgen naargelang hun behoeften (bijvoorbeeld als je financieel beheerder bent, volg je de account van financiƫle dienst e.d.). We zien er ook het voordeel in dat dit platform bereikbaar is via een dataverbinding bij problemen met ons netwerk.
Hebben jullie al ervaring met deze manier van werken of hebben jullie andere tips over de communicatie van interne calamiteiten?
Alvast bedankt voor jullie reacties!

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.