naar top

Werken met freelance fotografen

Om van de activiteiten en evenementen in Hoeilaart mooie, kwaliteitsvolle foto's te maken (voor het fotoalbum op www.hoeilaart.be, voor het infoblad, ...) zijn we van plan om een 'pool' van fotografen te vormen.
Hebben jullie daar ervaring mee? Krijgen zij een vergoeding per gebruikte foto of per evenement waarvan ze foto's maken?
Alvast bedankt voor alle nuttige info.
Greta Uyttenbroeck

Reacties

Reageer
  • foto Tom De Smet
    Reeds een viertal jaar laten wij onze stedelijke evenementen fotograferen voor 4 Waregemse fotoclubs. Jaarlijks zitten wij een keer samen met die mensen om een evaluatie op te maken, en de verdeling voor het komende jaar vast te leggen (we maken wel al een redelijk sluitend voorstel). Elke fotoclub engageert zich dan om 1 à 2 fotografen naar de evenementen te sturen waarvoor ze moeten instaan. Ze krijgen daar een vaste vergoeding voor per evenement (dus niet per foto of per gestuurde fotograaf). Wij vragen dat ze dan maximum 40 foto's bezorgen waarvan wij alle rechten krijgen. Dit is vastgelegd in een ondertekende overeenkomst per fotoclub. Elke fotoclub krijgt ook 2 'badges' per evenement, zodat het direct zichtbaar is dat zij in opdracht van de stad fotograferen.
    Onze ervaring is dat de fotoclubs hier graag aan meewerken, niet in se voor de vergoeding (we betalen natuurlijk geen schatten), maar ook voor hun eigen uitstraling. Er heeft in elk geval nog geen enkele fotoclub afgehaakt.
  • foto Bart Verhaeghen
    Voor grote evenementen werken we meestal met een freelance fotograaf. We hebben er enkele zodat we ook kunnen afwisselen. We betalen een vaste vergoeding die op voorhand werd afgesproken. We krijgen dan ook het volledige gebruiksrecht op alle foto's. Dit schommelt meestal (afhankelijk van de duur en tijdstip in de week) rond de 200€. De tip met de fotoclubs vind ik ook wel interessant en ga ik zeker eens bekijken.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.