naar top

charter voor straatambassadeurs

Hallo
In Oostkamp zijn we gestart met straatambassadeurs. Ze zijn de link tussen de bewoners van een straat/wijk en gemeentelijke diensten en politiediensten. Ze werken aan de solidiariteit en de verbondenheid van de bewoners van hun straat/wijk. De gemeente heeft een profiel en een takenlijst samengesteld. Wat doen ze en wat doen ze niet. Wat is hun verantwoordelijkheid. Welke houding neemt de straatambassadeur aan bij vragen/conflicten? 

We willen dit in een afsprakennota of charter gieten en laten tekenen door iedere ambassadeur. Heeft iemand voorbeelden van dergelijke afsprakennota's of charters?

Bedankt
Katty Lammertyn 
dienst Communicatie Oostkamp

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.