naar top

Prijsherzieingsformule drukwerk

Collega's,

Heeft iemand al eens een prijsherzieningsformule gezien of gebruikt voor drukwerk?

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten maar een prijsherzieningsformule verplicht vanaf een bepaald bedrag en een bepaalde looptijd van de opdracht. Ik ben nu dringend op zoek naar een voorbeeld, om te gebruiken in de offerteaanvraag van ons personeelsmagazine.

Alvast bedankt,
Maarten De Gendt

Reacties

Reageer
 • foto Bart Van de Laar
  Dag Maarten

  Ik nam de volgende tekst op in het bestek over opmaak en drukwerk van informatiebladen:

  Er wordt geen prijsherziening toegestaan, uitgezonderd een herziening volgens de Febelgra-indexatieformule (Federatie van de Belgische Grafische industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen).


  Groet
  Bart Van de Laar
 • foto Nele Anthoons
  Maarten,

  wij gebruiken deze formule:

  Een prijsherziening kan zowel een prijsverhoging als een prijsverlaging zijn.

  Het staat de leverancier vrij tijdens de uitvoering van de opdracht een prijsverlaging voor het geheel of voor een aantal producten toe te staan. Hij is hier evenwel toe verplicht, wanneer de kosten meer dan 3 % gedaald zijn t.o.v. prijzen opgegeven in de offerte.

  In dat geval brengt de leverancier de leidend ambtenaar (zie art. 5) hiervan schriftelijk op de hoogte met vermelding van de datum, waarop de prijsverlaging van kracht wordt en de producten, waarop ze betrekking heeft.

  Een prijs- of kostenverlaging, toegestaan bij ministeriële beslissing, moet integraal toegepast worden op de producten, waarop ze betrekking heeft.

   

  Een prijsverhoging is mogelijk op basis van de parameters, die de reële kosten omvatten, zoals de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen en de wisselkoersen.

  Als basis wordt de papierprijsindex voor houtvrij ongestreken papier genomen.
  Deze index wordt gepubliceerd door de Federatie van de Belgische grafische nijverheid.

  De formule die hiervoor gebruikt wordt, is Pn = Po (( In/Io ) x 0,8) + 0,2

                                                 Pn = de nieuwe prijs, Po = de oude prijs

                                                 In = de nieuwe index, Io = de oude index

   

  Een eenvoudige brief met de vermelding van een prijsverhoging door een producent is niet voldoende. In dat geval moet de producent of distributeur documenten bezorgen waaruit duidelijk de berekening van de formule blijkt, zodat kan nagegaan worden of de gevraagde prijsverhoging inderdaad het gevolg is van een reële kostenstijging.

  De leidend ambtenaar (zie art. II 1) heeft het recht ter plaatse in de onderneming alle boekhoudkundige en andere bescheiden te controleren, die de kostenstijging kunnen staven.

   

  Elke prijsverhoging kan in de loop van de overeenkomst slechts toegepast worden bij het overschrijden van de nieuwe spilindex van de papierprijsindex voor houtvrij ongestreken papier na tenminste 3 maanden. Ze kan maximaal 80 % bedragen van de papierindexstijging.

   

  Een prijsverhoging, toegestaan bij ministeriële beslissing, mag integraal toegepast worden op de producten, waarop ze betrekking heeft, indien de prijzen hierdoor hoger zijn geworden dan de prijzen, opgegeven in de offerte.

   

  Een prijsverhoging moet door de leverancier schriftelijk aangevraagd worden bij de stad Ninove met toevoeging van de officiële bewijsstukken, waarop hij zich beroept.

  De nieuwe prijzen zullen enkel mogen worden toegepast nadat het schriftelijk akkoord van de stad werd ontvangen.

   
  Groetjes,
  Nele

Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.