naar top

Vorming (mail)correspondentie

Om onze interne en externe communicatie wat op te vijzelen, zou ik mijn collega’s een aantal ‘tips and tricks’ willen meegeven over hoe je het best een sterke, moderne brief/mail opstelt. Eventueel aangevuld met taal- en spellingtips, de BIN-norm e.d. Ik ben hiervoor concreet op zoek naar een docent/bureau die een of meerdere professionele workshops hierrond zou kunnen geven.

Heeft iemand van jullie hier positieve ervaringen mee? Kan je eventueel iemand ‘warm’ aanbevelen?

Alvast dank voor alle suggestie(s)!

Tom Van Caelenberge

Communicatieambtenaar gemeente Essen

Reacties

Reageer
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.