naar top

besparingen communiceren

Hallo collega's,

Wellicht worden jullie ook geconfronteerd met budgettaire beperkingen, besparingen, afbouw van premies of zelfs nieuwe belastingen. Hoe pakken jullie de communicatie hierover aan ? Gebeurt dat in alle stilte of wordt er open en transparant over gecommuniceerd ? En hoe verpakken jullie deze niet zo fijne boodschap ?

Alle tips zijn welkom !

Bart De Bruyne
communicatieambtenaar Beveren

Reacties

Reageer
 • foto Ellen Vangoidsenhoven
  Beste Bart,

  Op het OCMW van Holsbeek wordt het nieuws over besparingen steeds gekoppeld aan de dienstverlening die wél behouden blijft. 
  Zo vergeet de burger zeker niet wat het lokaal bestuur, ook in tijden van crisis, voor hem allemaal kan blijven doen en welke middelen hiervoor worden ingezet. 
  Het is maar een kleine tip, maar het is toch belangrijk dat ook het positieve nieuws in de kijker gezet wordt wanneer er gepraat moet worden over besparingen.
  Een transparante communicatie naar de burgers is belangrijk wanneer het over besparingen gaat (men moet immers weten waar men aan toe is om eventuele klachten nadien te voorkomen), maar wanneer hierbinnen het accent geplaatst wordt op de continuïteit van de dienstverlening, wordt dit toch in een meer positief kader geplaatst. 

  Veel succes ermee!

  Groetjes, 

  Ellen Vangoidsenhoven
  Communicatie OCMW Holsbeek


Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.