naar top

wegwijsdocument

Hallo,
In het decreet van openbaarheid van bestuur staat in art 29 dat het opmaken van een wegwijsdocument verplicht is voor een gemeente. Om budgettaire redenen zouden we opteren voor een digitaal doc. Voldoen we op deze manier aan de wettelijke verplichtingen?

Reacties

Reageer
 • foto Els Verbeke

  Interessante vraag. Ik heb snel eens gegoogled en kwam dit tegen: een antwoord van februari 2010 op een schriftelijke vraag aan de Vlaamse regering:

  “Artikel 29 van het decreet speelt net een belangrijke rol in de digitalisering en in e-government. Geïntegreerde elektronische informatieverstrekking is immers een noodzaak voor een goede digitale dienstverlening.

  Er is momenteel overigens geen sprake van verplichtingen op papier. Het wegwijsdocument dat de gemeenten en provincies nu nog moeten publiceren, kan net zo goed een website zijn als een gedrukte informatiegids. Het decreet stelt wel dat de bestuursinstanties dat wegwijsdocument ter beschikking stellen van eenieder die erom vraagt. Ze moeten er dus voor zorgen dat ook burgers zonder computer toegang hebben tot het wegwijsdocument. Daarbij zijn andere technieken denkbaar dan het ter beschikking stellen van gedrukte documenten.”

 • foto Marc van Daele
  Dag Stephanie
  Het gaat om een verplichting die rust op de Vlaamse overheid. Die heeft zichzelf opgelegd om een gezamenlijk wegwijsbestand te creëren. Dat is inmiddels gebeurd in de vorm van de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus. De informatie uit deze IPDC moet voor iedereen toegankelijk zijn, zowel digitaal als via de loketten van de betrokken bestuursinstanties. Dat wil zeggen dat men aan jullie loketten informatie moet kunnen geven over de producten in de productencatalogus.
  Er is dus nergens sprake van een verplichting tot het maken van gedrukte informatie. Als je zorgt dat je website toelaat om verzorgde afdrukken te maken van de productfiches, met wegwijsinfo zodat men weet waar men terecht kan, kun je dat gemakkelijk aan elk loket realiseren.
 • foto Marijke Vrijders
  Dag Stephanie, dag allen,

  Ik denk dat je hier een onderscheid moet maken tussen de letter van de wet en de geest.
  De letter: er staat nergens dat het wegwijsdocument op papier moet verspreid worden, maar je moet het wel ter beschikking kunnen stellen van iedereen die erom vraagt.
  De geest: iedereen moet (dankzij dat wegwijsdocument) zijn weg kunnen vinden in de diensten van je gemeentebestuur. Hoe je dat laatste best realiseert, daarover verschillen de meningen. Misschien heeft een papieren gidsje vandaag nog wel veel meerwaarde voor veel mensen?
  Het is eerder die (inderdaad niet eenvoudige) overweging die je moet maken (kosten-baten, de zorg voor iedereen,...). Puur juridisch kan je volstaan met een print van de digitale gids, mocht iemand erom vragen. 
  Ook als de IPDC volledig operationeel is, blijft dat verschil tussen letter en geest.  De verplichting om zelf een wegwijsdocument te maken vervalt (uiteraard), maar het is niet verboden om als gemeente zelf nog een papieren gidsje uit te geven. Opnieuw afwegen...

  Groet!
  Marijke

   
 • foto Mia Tegenbos
  Dag allemaal,
  Ik sluit aan bij de collega's die toch nog gedrukte informatie beschikbaar stellen.
  Als communicatieverantwoordelijke van een OCMW besef ik maar al te goed dat puur digitale informatie - ook in 2013 - nog steeds ontoereikend is.  Ook al hebben heel wat mensen een computer thuis en een internetaansluiting, dan nog blijft een zeer groot deel van onze klanten verstoken van de correcte info op het juiste moment.
  Een mix van communicatie blijft dus nodig.

  groetjes,
  Mia
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.