naar top

Activiteiten in het infoblad

Deze morgen zat Kortom samen met COMEET (www.comeet.be) en de Meetjeslandse communicatieambtenaren. Een van de vragen die aan bod kwam, was de volgende: 

Lokale besturen krijgen elke week of maand een enorme hoop activiteiten binnen om in het infoblad te plaatsen. Maar hoe maak je de keuze tussen al dieUIT-activiteiten (zowel binnen- als buiten de gemeente) en wat in het infobladmoet komen?


Het is niet de bedoeling dat het infoblad een ‘clubblad’ wordtwaarin álle activiteiten van de gemeente staan. Verengingen eisen hun plaats op in het blad of de organisatie krijgt voorstellen van té commerciële activiteiten. Waar trek je de grens? Bestaat er ergens een richtlijnenboekje of een code over hoe je diekeuze moet maken? Of pakt jouw bestuur dat goed aan? Of ken je inspirerende voorbeelden?


We hadden graag de Meetjeslandse communicatieambtenaren een goed antwoord gegeven en daarom kunnen we jullie input zeker gebruiken. Alvast bedankt! 

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Wij beperken ons tot éénmalige activiteiten (niet de wekelijkse fietstocht op woensdagochtend) die voor iedereen toegankelijk zijn (niet enkel voor leden) en die georganiseerd worden door erkende verenigingen.
  Bovendien vind ik dat de rol van de overheid hier mag afnemen. Vroeger hadden verenigingen niet de mogelijkheden om zelf promotie te voeren, maar vandaag zijn de promotiekanalen (zowel analoog als digitaal) veel toegankelijker geworden. De tijd dat we hier een noodzakelijke ondersteuning moesten bieden, is volgens mij voorbij.
 • foto Els Verbeke
  Wij hanteren sinds enige tijd een aantal richtlijnen, te vinden op http://www.nazareth.be/infokrant. Voor onze gemeente (11.000 inwoners) werkt dit goed. We vullen met de activiteiten elke maand één of twee kolommen op de laatste A3-pagina van de Infokrant.
 • foto Nele Cools

  Hoi, misschien wat achter de feiten inmiddels, maar hierbij toch nog de criteria van Oostkamp: 

  Organiserende instantie: 

  -          activiteiten van Oostkampse verenigingen die gekend zijn bij de gemeente

  -          activiteiten van gemeente, politie, brandweer, andere overheidsinstanties

  -          activiteiten van partners van de gemeente (vb. Vormingplus…)

   

  Activiteit zelf:

  -          openbaar karakter + voor iedereen toegankelijk

  -          eenmalig of herhaald (in dat geval van het type ‘elke tweede zondag’)

                  -       reeksen: enkel eerste les

   

  Aanvullend: specifieke commerciële activiteiten:

  Sport-, cultuur- en vormingsactiviteiten van repetitieve aard met commerciële inslag kunnen 1 x per jaar kort in De Merel aangekondigd worden, mits het gaat om groepsactiviteiten die voor iedereen open staan (dus niet fitness, personal coach,…). Data van sportcompetitiewedstrijden (die niet openstaan voor iedereen) worden niet opgenomen.

 • foto Annebeth Boudry
  Heel erg waardevolle info, bedankt iedereen!
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.