naar top

Openbaarheid van bestuur: een case

Beste,

iemand wil in het kader van openbaarheid van bestuur (OVB) een kopie van het bezwaarschrift van bedrijf x tegen zijn milieuvergunningsaanvraag klasse 1. In het bezwaarschrift staan echter naam bedrijf, info over hun activiteiten, luchtfoto's,... van bedrijf x. Het openbaar onderzoek is afgelopen, binnenkort vertrekt het dossier naar de provincie waar beslist zal worden.

Ik stel me enkele vragen:
- mogen wij inderdaad op basis van OVB die kopie geven?
- moeten we alle gegevens waaruit de identeit van bedrijf x blijkt onleesbaar maken? Of enkel de naam en het adres?
- moeten we toestemming vragen aan bedrijf x?
- mogen we enkel het deel van het bezwaarschrift geven waarin sec de bezwaren staan zodat er niet kan uit opgemaakt worden wie bedrijf x is?

Wie kan me helpen?

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Dag Deborah
  Het gaat hier wellicht om milieu-informatie. Dat is een beetje speciaal geval. Het komt er in de praktijk op neer dat de openbaarheid van de bedrijfsgegevens moeten afgewogen worden tegen het belang van de openbaarheid. Dat noemt men relatieve uitzonderingsgronden. De overheid moet hier een belangenafweging maken.
  De identiteitsgegevens van het bedrijf doen niet ter zake omdat de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.
  Je mag toestemming vragen aan bedrijf x, maar volgens mij is het niet noodzakelijk als de belangenafweging de voorkeur geeft aan openbaarheid.
  Als de bedrijfsgegevens (info over activiteiten, luchtfoto's enz) niet relevant zijn voor het bezwaarschrift, kun je overwegen om die onleesbaar te maken. De identiteit van het bedrijf is volgens mij niet beschermd.
  Wellicht leest Luc Van der Plas mee en kan hij ook eens zijn opinie geven.
  Groetjes
  Marc
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.