naar top

Openbaarheid van bestuur: een case

Beste,

iemand wil in het kader van openbaarheid van bestuur (OVB) een kopie van het bezwaarschrift van bedrijf x tegen zijn milieuvergunningsaanvraag klasse 1. In het bezwaarschrift staan echter naam bedrijf, info over hun activiteiten, luchtfoto's,... van bedrijf x. Het openbaar onderzoek is afgelopen, binnenkort vertrekt het dossier naar de provincie waar beslist zal worden.

Ik stel me enkele vragen:
- mogen wij inderdaad op basis van OVB die kopie geven?
- moeten we alle gegevens waaruit de identeit van bedrijf x blijkt onleesbaar maken? Of enkel de naam en het adres?
- moeten we toestemming vragen aan bedrijf x?
- mogen we enkel het deel van het bezwaarschrift geven waarin sec de bezwaren staan zodat er niet kan uit opgemaakt worden wie bedrijf x is?

Wie kan me helpen?

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Dag Deborah
  Het gaat hier wellicht om milieu-informatie. Dat is een beetje speciaal geval. Het komt er in de praktijk op neer dat de openbaarheid van de bedrijfsgegevens moeten afgewogen worden tegen het belang van de openbaarheid. Dat noemt men relatieve uitzonderingsgronden. De overheid moet hier een belangenafweging maken.
  De identiteitsgegevens van het bedrijf doen niet ter zake omdat de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.
  Je mag toestemming vragen aan bedrijf x, maar volgens mij is het niet noodzakelijk als de belangenafweging de voorkeur geeft aan openbaarheid.
  Als de bedrijfsgegevens (info over activiteiten, luchtfoto's enz) niet relevant zijn voor het bezwaarschrift, kun je overwegen om die onleesbaar te maken. De identiteit van het bedrijf is volgens mij niet beschermd.
  Wellicht leest Luc Van der Plas mee en kan hij ook eens zijn opinie geven.
  Groetjes
  Marc
 • foto Luc Van Der Plas

  Dag Deborah

  Hoe zou Marc toch weten dat ik meelees? J

  Zoals Marc terecht opmerkt, zijn bij milieu-informatie de uitzonderingsgronden beperkt en relatief. Je moet hier de afweging maken tussen het belang van de openbaarheid en de belangen die beschermd worden door de uitzonderingen. Dat het openbaar onderzoek is afgelopen, neemt niet weg dat de regels van de openbaarheid van bestuur blijven gelden.

  Concreet zie ik hier geen reden om een afschrift te weigeren en ook niet om de identiteit van het bedrijf dat bezwaar indiende geheim te houden.  Aangezien het stuk bij het openbaar onderzoek hoort en het gaat om een bedrijf, lijkt het belang van de aanvrager om inzage / afschrift te krijgen mij belangrijker dan een mogelijke uitzonderingsgrond. Ik zie ook geen reden om info over hun activiteiten, luchtfoto’s … achter te houden, wel integendeel: als het bedrijf dat toevoegt aan het bezwaarschrift, dan heeft dat allicht ook zijn relevantie.

  Het zou kunnen dat het hier gaat om informatie die vrijwillig werd verstrekt en uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld, maar dat lijkt me hier onwaarschijnlijk.  Alleen in dat concrete geval zou je de toestemming kunnen vragen aan bedrijf x – al is ook dat niet verplicht (relatieve uitzonderingsgrond) als je vindt dat het belang van de openbaarheid doorweegt.

  Succes ermee en oprechte groet
  Luc

 • foto Jan Van Alsenoy

  Beste Deborah,


  Ik zie niet direct in de vraagstelling een reden waarom de gemeente inzage of kopie zou weigeren, het principe is immers openbaarheid, en ervan afwijken moet je goed motvieren op basis van beperkte wettelijke uitzonderingsgronden.

  Zijn bv. geen goede argumenten:

  - over het dossier is nog niet beslist: de regels van openbaarheid gelden van zodra het document af is. Het is niet relevant dat het document zit in een dossier dat nog niet af is (over de vergunningsaanvraag is nog niet beslist)

  - het openbaar onderzoek is afgelopen: dat zou misschien nog relevant kunnen zijn voor de aanvraag waarover het o.o. handelt, maar niet voor de bezwaren die tijdens het o.o. binnenkomen

  - privacy: alleen natuurlijke personen hebben privacy, vennootschappen of andere rechtspersonen niet.

   

   

  Steven Verbanck | stafmedewerker leefmilieu

  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

   

  Tel. 02-2115612 - steven.verbanck@vvsg.be

  Fax 02-2115600 - www.vvsg.be

  Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

 • foto Elke Verhagen
  Dag collega's
  Ik zie dat er geregeld vragen komen over 'openbaarheid van bestuur'. Blijkbaar zit bij veel besturen de expert op dit vlak op de communicatiedienst.

  Bij ons was dit in het verleden ook zo. Bij de eerste opleiding die ik hierrond volgde, was het eerste wat Frankie Schramm zei tegen de aanwezige communicatiemensen: 'ga maar naar huis, dit is stof voor juristen'.
  Volgens mij heeft Frankie Schramm hierin ook gelijk. Het is erg complexe en uitgebreide materie (niet dat ik jullie capaciteiten op dit vlak in vraag wil stellen). Juristen hebben vaak een betere achtergrond om de teksten op een correcte manier te interpreteren. Bovendien heeft openbaarheid van bestuur niet zoveel te maken met communicatie. 
  In ons bestuur hebben uiteindelijk twee juristen zich verdiept in het onderwerp.

  Worstel je met de wetgeving rond openbaarheid en is er een jurist in je organisatie, dan is het misschien de moeite om de overweging te maken en het even aan te kaarten. 
  Met vriendelijke groeten
  Geert Sannen
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.