naar top

Is de wetgeving openbaarheid van bestuur ook van toepassing op adviesraden?

Is het decreet Openbaarheid van Bestuur ook van toepassing op de werkzaamheden van adviesraden (bijv. verslag Cultuurraad etc)?

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Dag Eva
  De oorsprong van een document is niet van belang. Het basisprincipe is dat alle documenten die in het bezit zijn van een bestuursinstantie (in jouw geval de stad Halle), openbaar zijn. Daarbij kunnen uitzonderingen gelden, maar die zijn dezelfde als voor andere documenten. 
  Vermits een verslag van de Cultuurraad meestal in het bezit is van de lokale overheid, is het in principe openbaar.
  Beste groeten
  Marc
 • foto Luc Van Der Plas
  Dag Eva

  Het antwoord van Marc is juist, maar niet volledig. Het hoeft immers niet dat het gemeentebestuur al over het documenten (een verslag, een advies...) van de adviesraad beschikt. De documenten van de adviesraad zelf vallen onder de openbaarheid. Als je meer wil weten: het wordt in detail uitgelegd in de toelichting bij het decreet (zie www.vlaanderen.be/ openbaarheid, bij Definities van begrippen - bestuursinstantie). 

  Ik citeer:
  Door deze ruime definitie (van het begrip bestuursinstantie - LV) vallen ook verschillende adviesorganen op de diverse bestuursniveaus onder het toepassingsgebied van dit decreet. Deze organen werken meestal weliswaar onafhankelijk doch de algemeen regels inzake werking en controle worden doorgaans vastgelegd door bestuursinstanties in de zin van artikel 3,1°,a) en daardoor vallen zijn onder de definitie zoals beschreven in artikel 3,1°,b).

  beste groet
  Luc
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.