naar top

Hebben raadsleden toegang tot het intranet?

Zijn er collega's die een extranet voor raadsleden aanbieden, bestaan daar dan afspraken over en wat bieden jullie via dat extranet precies aan info aan. Alle input is welkom !

Alvast bedankt,

Bart De Bruyne
communicatieambtenaar gemeente Beveren

Reacties

Reageer
 • foto Erwin van Boxel
  In Merksplas hebben we sinds een 4-tal jaar een extranet voor de gemeente- en OCMW-raadsleden. Ieder raadslid heeft een persoonlijk login en deze bepaalt de exacte toegang. Wij bieden via dit platform de gemeenteraadsnotulen, collegebesluiten, OCMW-raadsnotulen, alle verslagen van de adviesraden en de verslagen van de intercommunales aan. Ook verslagen van de politieraad (openbaar gedeelte) en van AGB sportcentrum worden hier op geplaatst.
  Alle documenten worden in pdf formaat op het systeem geplaatst en de raadsleden worden per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe documenten.
 • foto Philip Bouchet
  Ook in Ham hebben de raadsleden toegang tot het intranet via een persoonlijke login. Dit in de eerste plaats voor het raadplegen van alle soorten beleidsdocumenten. Toch krijgen zij ook de meeste andere info te zien. Enkel de info en verslagen van personeelsactiviteiten en de vriendenkring zijn niet zichtbaar voor hen. Dit is opgelost door in de backoffice 'rollen' toe te kennen aan de gebruikers. Die rollen zijn op hun beurt gekoppeld aan gebruikersrechten.   

  mvg

  Philip Bouchet
  Communicatieambtenaar Ham
 • foto Wouter Linseele
  Dag Bart
  In Harelbeke is er een extranet voor gemeenteraadsleden sedert 2000. Dat extranet is een kopie van het bestaande intranet voor het personeel. Het is momenteel allemaal een beetje omslachtig omdat we ook effectief twee keer de info plaatsen op twee verschillende plekken. Momenteel bieden we volgende zaken aan: informatie per dienst (met belangrijke documenten), notulen van GR en CBS, wie is wie, prominentenlijst, een dagelijks persoverzicht, verslagen van een aantal werkgroepen, ...
  Wat mij betreft teveel (interne) info voor gemeenteraadsleden. Dit jaar wordt het intranet (eindelijk) vernieuwd en dat zal ook z'n gevolgen hebben voor het extranet. Hoe het er zal uitzien kan ik nu nog niet zeggen, maar het moet allemaal een beetje meer afgelijnd worden. Het idee is om - zoals in Ham (zie hierboven) - te werken met verschillende gebruikersrechten.
  Groeten, Wouter
 • foto Luc Van Der Plas
  Dag Bart

  Wij hebben een extranet voor onze raadsleden sinds september 2010. De lay-out is gekoppeld aan die van ons intranet, maar de informatie is maar deels gemeenschappelijk. We hebben wel een zelfde backoffice voor onze website, intranet en extranet. Alle informatie wordt dus maar eenmaal geüpload.
  Behalve de agenda's en verslagen van gemeenteraad, college, raadscommissies en adviesraden, proberen we vooral ook voorbereidende stukken voor de gemeenteraad aan te bieden - zoals het ontwerp van budget(wijziging) en de bijlagen. We staan daar nog maar aan het begin, maar we bouwen aan de weg.
  Momenteel gebruiken maar enkele van de 24 raadsleden het extranet, maar we plannen wel een infosessie en stevige promotie bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad.

  groet, succes ermee in Beveren!
  Luc
 • foto Els Verbeke

  Alle raadsleden hebben toegang tot het extranet met login en paswoord. Het extranet staat op dezelfde server als onze website en wordt ook door dezelfde firma (technisch) beheerd.

  Onze stafmedewerker vult het extranet met:
  • De agenda's en de verslagen van de gemeenteraden met bijbehorende ontwerpen van raadsbesluit ter voorbereiding van de gemeenteraad.
  • Alle agenda’s  + verslagen van de gemeentelijke raadscommissies
  • Alle verslagen van de gemeentelijke adviesraden
  • Documenten gemeenteraad:

  o    Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

  o    Deontologische code

  o    Formulier voor kilometeraangifte

  o    Verschillende gemeentelijke beleidsplannen

  Groeten,
  Els
 • foto Ilse D'Hespeel
  Ook bij ons hebben gemeenteraadsleden op basis van hun login toegang tot een beperkt deel van het intranet. Deze is in dezelfde lay-out opgemaakt als het intranet voor al het personeel. Op basis van de rechten die ze toegekend kregen zien zij vooral verslagen van de gemeenteraad en OCMW-raad en andere info die voor hen nuttig kan zijn. Alle info voor de komende gemeenteraad bijv. met bijhorende documenten kunnen ze daar bekijken en achteraf vinden ze er ook het verslag terug.
  Pure personeelsinfo kunnen zij niet zien.
  Werkt zeer vlot en is praktisch een handig middel!
  Succes!
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.