naar top

Welke criteria voor gunning opmaak en druk van een infoblad?

Collega’s

Als basiscriteria voor de gunning van de opmaak en druk van ons infoblad gebruiken we de prijs en de opmaak (op basis van enkele voorbeeldbladzijden).  Bijkomend criterium is de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een (omvangrijke) fotodatabank.

Wie hanteert nog andere criteria en welke? We denken bijvoorbeeld aan het  opleidingsniveau van de grafische medewerk(st)ers die voor de opmaak zullen zorgen. Ook eventuele milieuvereisten (zoals gebruik van fsc-gelabeld papier) zijn welkom.

Alvast dank voor jullie nuttige voorbeelden en tips!

Reacties

Reageer
 • foto Marc Hindryckx
  Hallo Luc

  Bij stad Diksmuide geschiedt de gunning voor het stadsmagazine aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend op basis van volgende gunningcriteria:

  Kostprijs (50 %)
  Er dient een gedetailleerd prijsvoorstel te worden opgemaakt, in te vullen op de inschrijvingsbladen. Inclusief reclamewerving.

  Technische uitvoeringswijze (20 %)
  De technische uitvoeringswijze dient te worden toegelicht met o.a. het machinepark, het team van medewerkers en een omschrijving van het productieproces.

  Kwaliteit van gelijkaardige realisaties van drukwerk (20 %)
  De kwaliteit van de producten moet worden aangetoond door een referentielijst en voorbeelden van identieke en/of gelijkaardige leveringen, verricht gedurende de jongste drie jaar.

  Leveringstermijn (10 %)
  De leveringstermijn met de diverse processtappen moet via een planningschema gedetailleerd worden beschreven. Ook de werkwijze m.b.t. De Post toelichten.
  Vriendelijke groeten, Marc Hindryckx - info@stad.diksmuide.be

 • foto Marc van Daele
  Luc
  Bij ons zijn de opmaak en het drukken afzonderlijke opdrachten. Momenteel zitten die bij dezelfde leverancier, maar dat is enkel omdat we bij deze drukker ook een goede graficus vinden. Wanneer dat bij een eventuele volgende drukker niet zo is, kunnen we met de opmaak ook bij een grafisch bureau terecht. Mijn ervaring is dat een goede drukker niet noodzakelijk een goede graficus in dienst heeft. Als je het toch liever in één opdracht houdt, zou ik eerder naar een goed grafisch bureau op zoek gaan en de verantwoordelijkheid van het vinden van een goede drukker, aan hen overlaten. Drukken kun je maar op twee manieren doen, goed of niet goed. Layout is veel gevoeliger. Ik heb geen zin om mij bezig te houden met het opleidingsniveau van de grafische medewerkers, daar moet het bedrijf van wakker liggen. Met de onderhandelingsprocedure heb je de mogelijkheid om enkel bedrijven aan te schrijven met wie je een samenwerking ziet zitten. Dan heeft het geen zin om criteria als opleidingsniveau in het bestek te zetten. 
  Een voor ons belangrijk element in het bestek is de doorlooptijd. Als je een snelle drukker hebt, kun je later afsluiten. Tot groot plezier van je diensten en de verenigingen. Wij vragen naar de tijd tussen het aanleveren van het materiaal en de eerste layoutproef en de tijd tussen de GVD en de levering.
  M.b.t. de papierkeuze verwijzen wij naar ons huisstijlhandboek, dat oplegt dat voor alle toepassingen op papier met cyclus papier moet gewerkt worden.
  Beste groeten
  Marc
 • foto Sammy Follet
  Omdat ons productieproces voor de vernieuwing van ons infoblad veel te lang was, hebben we indertijd ook de tijd die nodig was voor de druk en de opmaak opgenomen als criterium. Bovendien kregen alle gunningscriteria een gewicht. Op die manier wilden we vermijden dat we met een infoblad eindigden waar we niet echt achter stonden, ook waren zijn de kosten miniem. Toevallig was het goedkoopste ontwerp trouwens ook grafisch het beste.

  In bijlage vind je ter info de delen uit het lastenboek die te maken hadden met de criteria.
  Bijlagen
  Meld je aan om bijlagen te downloaden.
 • foto Christophe Sproelants

  Beste Luc

  Ziehier onze criteria voor druk infoblad (opmaak doen we zelf).

  prijsopgavevoor editie met 20 pagina's (20 punten)

  prijsopgavevoor editie met 24 pagina's (20 punten)

  prijsopgavevoor editie met 28 pagina's (20 punten)

  meerprijsper 100 exemplaren extra en voorstel eventuele andere meerkosten (10 punten)

  nodigetijdsbesteding tussen aanlevering digitale files aan drukkerij en leveringdrukwerk bij de post (10 punten)

  voorstelservice en begeleiding (aanlevering digitaal materiaal, terugkoppeling encontacten met De Post voor de verspreiding van het drukwerk) (10 punten)

  milieuvriendelijkheid(FSC- percentage gerecycleerde vezels - blekingsmethode - milieulabels enmilieudoelstellingen firma)  (10 punten)

  Voor milieuvriendelijkheid heb ik hulp van onze milieudienst gehad en van het document in bijlage. Er was nog wel wat discussie over het verschil tussen milieuvriendelijkheid van het bedrijf en milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen. Call me voor meer info over deze boeiende discussie!

  Christophe Sproelants

  communicatiedienst Westerlo

  Bijlagen
  Meld je aan om bijlagen te downloaden.
 • foto Wouter Linseele
  Dag Luc
  Naast de prijs en layout namen wij ook de termijn tussen aflevering van de teksten en foto's door ons én de aflevering door hen aan de post mee als criterium. We willen die tijd zo kort mogelijk houden om kort op de bal te kunnen spelen. Verder werden ook referenties van gelijkaardige opdrachten bij openbare besturen (gestaafd met gedrukte voorbeelden) opgevraagd.
  Wat betreft papier schreven we het basisbestek uit met de vraag naar 100% post-consumer gerecycleerd papier, ongebleekt of TCF-gebleekt. Als verplichte variant vroegen we 100% gerecycleerd, ongebleekt of TCF-gebleekt (dus niet 100% post-consumer).
  We vroegen niet expliciet om een fotodatabank, maar een paar inschrijvers gaven aan dat ze dit mee aanbieden in het pakket en die hebben natuurlijk wel een streepje voor.
  Je vindt het bestek als bijlage. Het dossier komt volgende week in het college ... het is even afwachten nu.
  Groeten, Wouter Linseele (Harelbeke)
  Bijlagen
  Meld je aan om bijlagen te downloaden.
 • foto Elke Keppens
  Dag Luc
  Wij besteden enkel de druk uit, en daarbij vragen we net als Stad Harelbeke naar 100% post-consumer gerecycleerd papier, ongebleekt of TCF-gebleekt. Daarnaast vragen we een voorbeeld van drukwerk dat gedrukt is op de machine en het papier waarop ons infoblad zou gedrukt worden. Dit om de kwaliteit te kunnen vergelijken. Ook de leveringstermijn is mee opgenomen in ons bestek, aangezien we met vaste planning bij Distripost zitten.Ons bestek zou je normaal gezien in 3P moeten kunnen vinden. Maar ik voeg het voor de zekerheid hier even toe.
  Groeten
  Elke
  Bijlagen
  Meld je aan om bijlagen te downloaden.
 • foto Mario Van der Gucht
  Dag Luc

  Interessante topic.

  Ik hou opmaak en druk ook liever uit elkaar.

  Wat betreft het drukken. Er zijn zoveel drukkerijen (zowel kleine als grote) die uitstekend drukwerk aanleveren. Hier moet je mijn inziens hoofdzakelijk de prijs als gunningscriterium hanteren. Je verwachtingen moet je uitwerken in jouw lastenboek.

  Hoe ga je immers drukkerijen met elkaar vergelijken? Bijvoorbeeld bij technische uitvoeringswijze (machinepark, medewerkers, productieproces). Krijgt een drukkerij die werkt met 3 persen, 7 productiemedewerkers en computer-to-plate offsetrotatie dan meer punten dan een drukkerij die werkt met 2 persen, 5 productiemedewerkers en computer-to-press offsetrotatie? Het is toch het eindresultaat dat telt?

  Of hoe ga je de milieuvriendelijkheid van de drukkerijen met elkaar vergelijken? Is het Milieucharter Oost-Vlaanderen meer punten waard dan het Grafimedia Milieucertificaat? Of is het bewaren van de chemische producten in een chemiekluis meer punten waard dan in een lekbak? De infofiches die je krijgt over de milieuvriendelijkheid van de drukkerijen zijn opgesteld door de marketingverantwoordelijke en zo goed als onmogelijk te vergelijken met elkaar. Op basis van die info is elke drukkerij milieuvriendelijk.

  Het is de kunst van een goed lastenboek op te stellen voor het drukken. Wil je een snelle drukkerij zet dan bijvoorbeeld “productietijd in werkdagen minder dan of gelijk aan 7 (te rekenen vanaf de eerste werkdag na het aanleveren van het drukklaar bestand tot en met dag van levering aan Mass Post (Hyper-)centrum X)” in jouw lastenboek. Wil je een milieuvriendelijke drukkerij zet dan “FSC-gecertificeerde drukkerij”, “uitsluitend gebruik van vegetale inkten”, “uitsluitend gebruik van brandveilige en niet-toxische wasmiddelen”, “automatische kleurcontrole op elke pers”,… in jouw lastenboek. Voldoen de drukkerijen niet aan het lastenboek, dan hoeven ze zelfs geen offerte in dienen. Dat spaart hen tijd en moeite en een mogelijke teleurstelling achteraf. Ook de vereisten van het gebruikte papier voor jouw infoblad leg je gewoon concreet vast (b.v. FSC-recycled of Blauwe Engel of …). Je kan het zo streng maken als je zelf wil. Je kan trouwens uren discussiëren over het punt of gerecycleerd papier milieuvriendelijker is dan FSC-papier of niet. Dus om dat dan te gebruiken als gunningscriterium…

  Wat betreft de opmaak is het een pak moeilijker. Opmaak is enerzijds een creatief proces en anderzijds altijd in functie van de klant. Die inspiratieloze brochure uit de portfolio van grafisch bureau X is wel wat de klant net vroeg. En wat jij inspiratieloos noemt, beschouwt iemand anders als functioneel. Maar ook hier geldt dat je jouw verwachtingen moet objectiveren in het lastenboek. Zeer moeilijk om hier punten op te geven. Ik zou bijvoorbeeld een zeer creatief ontwerp, met leuke achtergronden en kleurrijke versieringen juist minder punten geven omdat het de lezer teveel afleidt van de inhoud… Zet gewoon in jouw lastenboek welk soort opmaak je juist verwacht. En zoals Marc van Daele zegt: met de onderhandelingsprocedure heb je de mogelijkheid om enkel bedrijven aan te schrijven met wie je een samenwerking ziet zitten.

  Ook hier zet je in jouw lastenboek iets van “productietijd in werkdagen voor het eerste ontwerp minder dan of gelijk aan 2 (te rekenen vanaf de eerste werkdag na het aanleveren van tekst- en beeldmateriaal)” en zeg ook iets over de responstijden bij de correctierondes en het minimaal aantal correctierondes dat je verwacht.

  De dag van vandaag beschikt ieder grafisch bureau toch over een fotodatabank (shutterstock, istockphoto, dreamstime,…)? Hetzij met abonnement, hetzij à la carte. De kostprijs zit sowieso in hun prijszetting. En hoeveel extra punten is het toegang hebben tot een fotodatabank waard? 2, 4, 10 punten? Ik zoek trouwens mijn afbeeldingen zelf op in die fotodatabanken. Als redacteur of eindredacteur van een artikel voel ik immers het best aan welk beeld er juist bij de boodschap van het artikel past.

  Hoe beter jouw lastenboek, hoe makkelijker het is om de offertes achteraf met elkaar te vergelijken en hoe eerlijker je kan toewijzen. Succes ermee!

  p.s.: 100% post-consumer gerecycleerd papier, ongebleekt... Is dat niet gewoon wc-papier? ;-)
 • foto Marc van Daele
  @mario Ik zie niet graag post-consumer en wc-papier in dezelfde zin gebruikt worden. :-)
 • foto Mario Van der Gucht
  @marc: Absoluut niets tegen post-consumer papier, maar als dat ongebleekt is, dan vrees ik het ergste. Ongebleekt 100% gerecycleerd papier bestaat. Dat is dan het papierafval van de papierverwerkende industrie (snijafval e.d.). Dat verlaat de papierfabriek niet en wordt onmiddellijk gerecycleerd (pre-consumer). Maar om van het papier- en kartonafval dat ik gisteren nog op straat zette (post-consumer) mooie, witte papiervellen te maken zonder blekingsproces, dat zou me verbazen.

  Ter info: Ons infoblad wordt gedrukt op RePrint (FSC-mix met minimaal 60% post-consumer gerecycleerde vezels) van de Deense fabrikant Dalum, die ook het Cyclus papier produceert.

  Hier de link naar een interessant documentje rond duurzaam papierinkoop van de werkgroep UTduurzaam van de Universiteit Twente.

  Wist je trouwens dat...
  ... het Blauwe Engel label enkel toegekend kan worden bij 100% post-consumer papier, maar papierafval van de papierverwerkende industrie vreemd genoeg wel als post-consumer beschouwt? Het FSC-mix-label is veel strenger op het onderscheid pre- en post-consumer. Dus als er een drukkerij komt aandraven met "ja, het is 100% post-consumer, want Blauwe Engel label", dan weet je wat te antwoorden ;-)
 • foto Marc van Daele
  Ik hoed mij toch voor deelname aan een wedstrijd om ter ecologist. Over FSC-papier doen ook negatieve verhalen de ronde. Zo zijn er eucalyptusplantages in Zuid-Amerika die wel steeds heraangeplant worden, maar die zodanige monoculturen zijn dat er geen dieren meer in kunnen overleven. Dat worden dan letterlijk bomenvelden. Misschien toch gewoon eindelijk eens wat minder papier bedrukken.
 • foto Mario Van der Gucht
  Ik zeg het: over milieuvriendelijkheid van papier kan je uren discussiëren.

  Inderdaad, consuminderen is de beste manier om het milieu te sparen. Ik heb zelfs al eens het idee gehad om van het infoblad een direct mailing te maken in plaats van een zending zonder adres. Zo kunnen onze inwoners zelf beslissen of ze het infoblad willen ontvangen of niet, want ik vrees toch dat het infoblad bij veel inwoners zonder te lezen in de vuilbak belandt. En ja, ik heb de vraag van inwoners al gekregen of ze het abonnement op het infoblad kunnen opzeggen...
 • foto Marc van Daele
  Wij hebben uit een onderzoek naar de perceptie van onze externe communicatie geleerd dat 76 % van onze inwoners minstens maandelijks in het infoblad leest. Slechts 4,7 % leest er nooit in. Voor ons blijft het samen met de website het meest belangrijke communicatiekanaal.
  Als mensen vragen om hun abonnement op te zeggen, is het misschien het moment om hen eens te vragen waarom ze niet tevreden zijn?
 • foto Jef Versmissen
  Hallo Luc

  wij houden ook rekening met:

  - tijdig leveren aan de post
  - mogelijkheid tot inlassen brochure
  - mogelijkheid tot extra editie
  - en dan nog een aantal hierboven aangehaalde topics (milieuvriendelijkheid vooral)

  vriendelijke groet

  Jef
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.