naar top

Onderhoud website: centraal of decentraal

Beste collega's,

Gemeente Zemst heeft momenteel de voorbereidingen gestart voor een nieuwe website. Als die er eenmaal is, moet deze uiteraard onderhouden worden. De vraag die zich nu plots stelt is of het een goed idee is om dat door de diensten zelf te laten doen, of dat het beter is hiervoor een verantwoordelijke webmaster aan te stellen. En in het laatste geval, hoeveel tijd zal deze webmaster nodig hebben om zijn taak te volbrengen?

Hebben jullie ervaringen (positieve en/of negatieve) i.v.m. het gedecentraliseerde onderhoud van jullie website? Of werken jullie met een deeltijdse/halftijdse/voltijdse webmaster?

Ik kijk uit naar jullie reacties.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Michiels
Communicatieambtenaar Zemst

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Ik ben een sterke voorstander van decentrale redactie. Je hebt een webmaster nodig, maar die moet zich bezighouden met de toekomstige ontwikkelingen van je site, met het passen van nieuwe inhoud in je structuur en met kwaliteitsbewaking.
  Een communicatiedienst maakt geen informatie. Om goed en correct te informeren via je website moet de redactionele inhoud van de diensten komen. Die zijn deskundig in hun materie. De meest gebruiksvriendelijke manier om info door te geven voor publicatie op de website, is via het cms. Er is niets zo gemakkelijk als veldjes invullen. Ik schat dat aan onze website toch een 20 à 25 mensen meeschrijven.
  Wat je als communicatiedienst wel moet doen is bewaken of de website juist gebruikt wordt. Een voorbeeld is het opnemen van activiteiten als nieuwsbericht omdat je dan meer visibiliteit krijgt, het te lang op de startpagina publiceren van informatie of het aan te veel thema's linken van producten. Ook een eenheid van schrijfstijl bewaak je best vanuit de communicatiedienst.
  Het klinkt een beetje politieachtig, maar in de praktijk werk je als partner, samen met de diensten aan een goeie website.
  Alvast veel succes met je nieuwe site!
 • foto Luc Van Der Plas
  Dag Jeroen

  Ik sluit me (alweer :-) ) volmondig aan bij Marc.  Ook in Bonheiden - met niet eens 15.000 inwoners - werken we met zo'n  25 webredacteurs. Zij "voeden" vrijwel dagelijks de website, de meest actieve collega's zijn die van cultuur en sport. Bonheiden heeft immers een uitgebreide werking op dat vlak. Sommige zijn (ook) webredacteur voor ons intranet en extranet (raadsleden).
  Op één na, hebben ze allemaal rechtstreekse publicatiebevoegdheid. Ik kijk wel geregeld hun teksten na en geef praktische ondersteuning en weet ook wel welke redacteurs ik extra moet begeleiden ;-).
  De taak  van webmaster zit bij mij als communicatieambtenaar en ik vervul dus de taken die Marc omschjrijft.  Da's vooral de nieuwsberichten volgen, zowel qua taal en stijl als qua prioriteit die ze krijgen op de startpagina. Zij zijn immers het meest zichtbare informatieluik.
  Een belangrijke taak is ook de vorming van de webredacteurs organiseren, zowel praktisch (gebruik van het cms)  als qua taal, stijl en structuur van de teksten. We bereiden nu een interne vorming "schrijven voor het web" voor, want daar is en blijft duidelijk nood aan.
  Succes ermee! 
 • foto Lie Lauwers
  Ik sluit me aan bij Marc. Elke dienst heeft een webredacteur die zorgt dat de pagina's van zijn/haar dienst actueel blijven. De webmaster kan met administratorrechten alle wijzigingen opvolgen en bijsturen waar nodig. De webmaster bepaalt ook (in overleg natuurlijk) wat hoe lang op de homepage in de kijker mag staan.
  Onderschat bij een decentrale redactie echter niet de taak van de webmaster! Deze moet er immers over waken dat de webredacteurs hun pagina's wel degelijk actueel houden, zodat er geen achterhaalde info online staat. Voor deze webredacteurs is hun redactie-taak meestal geen prioriteit op hun 'kerntakenlijst', zodat de webmaster (zoals Marc hierboven zegt) echt wel een beetje politieagent moet spelen om een kwaliteitsvolle website te garanderen.
  Succes ermee!
 • foto Marie-Anne Godderis
  Beste collega's,
  Zijn jullie 5 jaar later nog steeds overtuigd van de decentralisatie of hebben jullie inmiddels toch het geweer van schouder veranderd? En waarom?
  Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.