naar top

Vraag over openbaarheid van bestuur

Beste collega's

De dienst vreemdelingenzaken krijgt een vraag om een document van woonstcontrole over te maken aan een advocaat van een client.
Onze dienst heeft dit geweigerd omdat ze veronderstellen dat dit een intern document is.

Volgens mij is een document van woonstcontrole een officieel document en moeten we dit vrijgeven.

Wat denken jullie?
Heeft er al iemand ervaring mee?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Groetjes
Kim Matthijs
communicatieverantwoordelijke gemeente Borsbeek
info@borsbeek.be

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Beste Kim
  Als je er het decreet openbaarheid op naleest, zul je zien dat er geen sprake is van officiële documenten en van interne documenten. Dit om de eenvoudige redenen dat die niet bestaan. Een document is een document.
  Een document  van wooncontrole is een bestuursdocument en de openbaarheid wordt dus geregeld door het openbaarheidsdecreet.
  Een uitzonderingsgrond is mogelijk de persoonlijke levenssfeer van personen die in het document worden vermeld. Wanneer die personen zelf een afschrift vragen is er dus geen probleem. Wanneer anderen dit vragen, is er wel een reden voor weigering. Je kunt dan contact nemen met de vermelde personen en hen vragen of zij instemmen met de openbaarheid van het document.
  Wanneer een advocaat een afschrift vraagt, wordt hij verondersteld zijn cliënt te vertegenwoordigen. Die cliënt moet daarbij genoemd worden en als hij de persoon is die in het document wordt vernoemd, kan er een afschrift geleverd worden. Als het een derde is, vallen we terug naar de vorige paragraaf. Je mag niet controleren of die advocaat wel degelijk voor die personen werkt. Wat je wel mag, is controleren of hij wel degelijk geregistreerd staat als advocaat.
  Andere uitzonderingsgronden zijn er volgens mij niet in dit geval.
  Beste groeten
  Marc
 • foto Marc van Daele
  Het decreet spreekt over documenten die een overheid in zijn bezit heeft. Als de gemeente een exemplaar heeft van het document, moet ze zelf de openbaarheid overwegen en desgevallend ook een afschrift of inzage geven. Als er alleen nog en exemplaar bij de politie is, mag de gemeente verwijzen naar de politie. Dan wordt het geheel wel complexer omdat de lokale politiezone als overheid onder federale bevoegdheid valt.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.