naar top

Openbaarheid van bestuur: kopies van openbaar onderzoek

Wij raken er hier even niet uit: voor een lopend openbaar onderzoek naar een windmolenpark ligt het dossier ter inzage in het stadhuis.
Gezien de technische informatie zouden we hier echter geen copies van mogen meegeven aan wie het vraagt. Dit omdat er technische info in dat dossier staat.

Dat zou dan kunnen gaan over een uitzonderingsgrond uit het decreet van openbaarheid van bestuur / sectie milieu: voor vrijwaring van commerciële en industriële informatie.

Echter: volgens ons gaat die passage over het al dan niet vrijgeven van een dergelijk document en niet over copies. En gezien een dergelijk dossier wettelijk verplicht al ter inzage moet liggen tijdens het openbaar onderzoek, kan de uitzonderingsgrond niet opgaan. Noch voor inzage, noch voor copies.

Weet iemand raad?

Reacties

Reageer
 • foto Marc van Daele
  Volgens mij (Luc spreek me tegen als ik me vergis) staat het inzagerecht tijdens het openbaar onderzoek los van het recht op openbaarheid volgens het openbaarheidsdecreet. Het openbaar onderzoek geeft recht op inzage van het aanvraagdossier van een vergunning. Of informatie technisch is of niet, heeft geen invloed op het inzagerecht. Het decreet op de ruimtelijke ordening voorziet tijdens het openbaar onderzoek geen recht op afschrift. Of er tijdens een openbaar onderzoek een relatieve uitzonderingsgrond bestaat voor informatie die om commerciƫle of industriƫle redenen vertrouwelijk is, is mij onbekend, maar ik denk het niet.
  Technische informatie is in dit geval juist belangrijk omdat men anders niet kan inschatten welke eventuele milieuhinder kan zijn en hoe groot die kan worden.
  Buiten de periode van openbaar onderzoek valt de vergunningsaanvraag onder de bepalingen van het openbaarheidsdecreet en dan gelden de gebruikelijke relatieve en absolute uitzonderingsgronden. Let hier wel op dat je de bepalingen voor milieu-informatie moet hanteren. Er is zoals Luc zegt, geen verschil tussen het recht op inzage of het recht op afschrift, tenzij het om auteursrechtelijk beschermd materiaal gaat.
  Kortom (!), zonder het dossier te zien, denk ik dat er tijdens de periode van openbaar onderzoek weinig problemen zijn voor inzage in het aanvraagdossier. Nadien zie ik mogelijk een uitzondering op het recht op afschrift voor die delen van het dossier die auteursrechtelijk beschermd zijn. 
  Ten slotte geldt doorheen de hele vraag dat je bij de toepassing van uitzonderingen wellicht een gedeeltelijke openbaarheid moet toestaan. Daarbij geef je niet de informatie die onder de uitzondering valt, maar wel alle andere. Dat kan zo ver gaan als het onleesbaar maken van namen van personen in documenten.
  Veel succes
  Marc
 • foto Tom De Smet
  Dank voor de snelle respons. Ik denk dat de zinsnede over het decreet op ruimtelijke ordening veel verklaart.
  Er is geen vraag over of er inzagerecht is (wettelijk toch verplicht), maar er was onduidelijkheid waarom er dan geen afschrift zou mogen worden gegeven.

 • foto Marc van Daele
  Tom
  Het is natuurlijk wel zo dat het decreet openbaarheid blijft gelden tijdens de periode van openbaar onderzoek. Dus als iemand een afschrift vraagt van het aanvraagdossier, moet je dit aftoetsen aan het openbaarheidsdecreet. Het loutere feit dat er een openbaar onderzoek loopt is geen uitzonderingsgrond voor openbaarheid volgens het openbaarheidsdecreet. Zeker in het geval van milieu-informatie moet je erg sterke redenen hebben om de openbaarheid (in afschrift) niet toe te staan.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.