naar top

Communicatie tijdens sperperiode verkiezingen

Kan iemand me zeggen waar ik specifieke regels kan terugvinden over ‘communicatie tijdens sperperiode verkiezingen’? Meer bepaald stel ik me de vraag n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2012.

Worden de regels door een hogere instantie vastgelegd, of moeten we zelf een soort ‘protocol’ opstellen en laten ondertekenen door het schepencollege? Een interne afsprakennota met ‘regels’ waar ze zich aan wensen te houden tijdens deze periode?

Concreet ben ik op zoek naar info over:

1/ de organisatie van een welkomstavond voor nieuwe inwoners waar bestuur en administratie zich voorstelt bv. met voorstellingsfilm of powerpoint van burgemeester en schepenen

2/ fotomateriaal in het gemeentelijk infoblad

Reacties

Reageer
 • foto Lieven De Bosscher
  Katrien,

  Op de website van de afdeling Communicatie van de Vlaamse overheid vind je al heel wat info over dit item (zie http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=55).

  Lieven De Bosscher
 • foto Marc van Daele
  Mij lijkt het raadzaam om tijdens het verkiezingsjaar nog meer dan anders terughoudend te zijn met het personaliseren van informatie. Op die manier heb je later geen problemen. 
  I.v.m. de onthaalavond voor nieuwe inwoners: Is het nodig om het bestuur op te nemen in een film of powerpoint? Ze zijn waarschijnlijk lijfelijk aanwezig. Een powerpoint is na de verkiezingen snel aangepast, een film is heel wat moeilijker. Dat lijken mij zotte kosten op het einde van een legislatuur.
  Fotomateriaal in het infoblad: Ik zou geen foto's van politici opnemen in het infoblad, verkiezingen of niet. Dat behoort bij de oude politieke cultuur.
  In een vorige job werd ik ook geconfronteerd met een zeer "mediagerichte" schepen. Een oplossing is om daar eens mee te overdrijven. Zowel politieke collega's als politieke tegenstanders gaan hem/haar dat niet in dank afnemen.
  @Ellen Verenigingen hebben geen beperkingen en als lokale overheid zou ik de organisatie van dergelijke debatten juist aanmoedigen. Dat draagt bij tot de betrokkenheid van de burgers bij de lokale politiek.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.