naar top

Heerlijk Helderdag 2022

Presentaties en vormingsattest

Op 29 maart vond de Heerlijk Helderdag plaats. Onderaan kan je alle presentaties downloaden. Daar vind je ook het vormingsattest terug (je gegevens mag je zelf invullen). 

Opnames

Tijdens deze inspiratiedag namen we enkele sessies op. Van zodra de opnames beschikbaar zijn, vind je ze hier. 

Begrijpelijkheid van overheidsteksten monitoren - Thea van der Geest 

Een nieuw leesbaarheidsinstrument - Henk Pander Maat

De brievenmeter - Annelies Porteman, Pauline Tilmant en Peter Bastiaens

Testprogramma Betere Teksten door Suzan van den Hoogen en Miranda de Haan

Begrijpelijke brieven: een kwestie van organisatie en van ... templates! Annelies Porteman en Pauline Tilmant

Gebruikersonderzoek - Kind en gezin

Deze opname en de handouts maken deel uit van de online opleiding van Kortom en mag door de deelnemer uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. De opname kan je gedurende één maand bekijken. De deelnemer mag dit materiaal niet dupliceren, noch doorgeven of vertonen aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De gebruiksrechten van de gebruikte beelden zijn beperkt tot de wettelijke toepassingen binnen het citaatrecht voor onderwijs en opleidingen.