naar top

Collegagroep Vlaams-Brabant - Gemeenteraadsverkiezingen & Communiceren over wegenwerken

Wat?

Gemeenteraadsverkiezingen  2018

Zondag  14  oktober  ‘18  staat  voor  heel  wat  politici,  mandatarissen  en  ambtenaren  in  het  rood  onderstreept.  In  heel  wat  lokale  besturen  steekt  de  verkiezingskoorts  nu  al  de  kop  op.  Communicatieambtenaren  voelen  druk  van  politici  bij  de  invulling  van  het  informatieblad,  website  of  sociale  media. 

Hoe  kunnen  we  nog  beter  omgaan  met  dit  spanningsveld  tussen  overheidscommunicatie  en  politieke  communicatie?  Tijdens  deze  collegagroep  bespreken  we  de  impact  op  het  communicatiebeleid  en  de  mogelijkheden  om  burgers  beter  te  informeren  naar  aanleiding  van  deze  lokale  verkiezingen.

Wegenwerken  en  mobiliteitsproblemen 

In  elke  gemeente  zijn  er  vroeg  of  laat  wegenwerken.  Soms  beperkt  tot  één  straat  maar  ze  kunnen  ook  de  mobiliteit  in  de  hele  omgeving  hinderen.  Mobiliteitsproblemen  of  –plannen  vragen  om  veel  en  doordachte  communicatie.  We  bespreken  jouw  ervaringen  en  gaan  in  gesprek  over  een  goede  aanpak. 

We  nodigen  graag  alle  communicatieambtenaren  van  gemeentebesturen  en  OCMW’s  in  Vlaams-Brabant  uit  op  maandag  26  februari  in  Leuven  uit  om  inspiratie  op  te  doen  en  ervaringen  uit  te  wisselen.  Deelnemen  aan  deze  collegagroep  is  zoals  altijd  gratis  maar  je  moet  je  vooraf  wel  inschrijven.

Praktisch

Datum
maandag 26.02.2018
Uur
11:00 - 15:00
Adres
Provinciehuis - perszaal, Provincieplein 1 in Leuven
Ik schrijf me in

Programma

10.45 u. Onthaal 
11.00 u. Welkom.  Korte  voorstellingsronde. 
11.05 u.

Lokaal  communicatiebeleid  in  Vlaams-Brabant  –  Eric  Goubin 

Het  vijfjaarlijkse  ‘groot  gemeentelijk  communicatieonderzoek’  brengt  de  belangrijkste  evoluties  in  kaart  van  de  voorbije  20  jaar.  Onderzoeker  Eric  Goubin  analyseert  en  interpreteert  de  resultaten  uit  de  provincie  Vlaams-Brabant. 

We  bespreken  de  belangrijkste  uitdagingen  voor  de  organisatie  van  gemeentelijke  communicatie,  de  rol  van  de  communicatieambtenaar,  de  samenwerking  tussen  gemeente  en  OCMW  in  Vlaams-Brabant. 

11.35 u.

Gemeenteraadsverkiezingen  op  komst.  Communicatie  onder  druk?

Hoe  ga  je  om  met  de  druk  van  politici  bij  de  invulling  van  het  informatieblad,  website  of  sociale  media?  Hoe  kan  je  burgers  informeren  over  de  werking  van  gemeente,  OCMW  of  provincie?  Hoe  kan  je  hen  stimuleren  om  bewust  en  correct  te  stemmen? 

We  polsen  naar  jouw  ervaringen  en  gaan  in  gesprek  over  een  goede  aanpak.

12.30 u. Broodjeslunch
13.30 u.

Wegenwerken  en  mobiliteitsproblemen:    de  impact  van  communicatie

Hoe  pak  je  de  communicatie  tijdens  en  na  wegenwerken  aan?  Wat  is  effectief?  Wat  is  haalbaar,  ook  voor  kleine  gemeenten?  We  polsen  naar  jouw  ervaringen  en  gaan  in  gesprek  over  een  goede  aanpak.  We  gaan  niet  in  op  inspraak  en  participatie  vóór  de  start  van  wegenwerken.

De  invoering  van  een  mobiliteitsplan,  verkeersmaatregelen  voor  de  fietser  of  verkeersveiligheid  aan  scholen:  ook  mobiliteitsplannen  en  –problemen  vragen  om  veel  en  doordachte  communicatie.  We  bespreken  jouw  ervaringen  en  bekijken  hoe  communicatie    kan  inspelen  op  klachten  en  negatieve  beeldvorming. 

14.30 u. Varia 

We  maken  tijd  voor  jouw  ervaringen,  vragen  of  suggesties.

15.00 u. Einde

Prijs

Deelname aan de collegagroep is gratis. 

Schrijf je in

Wegbeschrijving

Vragen?

Kortom, Joost Ramaut, info@kortom.be, 050 31 14 31

Organisatie

  • kortom
  • vlbr