naar top

Kortom online - Heerlijk, helder, duidelijk: de kracht van tekst

Wat?

Teksten die werken: twee inspirerende praktijkvoorbeelden

Deze online sessie is een samenwerking met Logeion, de vereniging voor overheidscommunicatie in Nederland.

Mensen in beweging brengen, dat willen we graag. Met beeld, campagnes en ook vaak met tekst als instrument. Duidelijke taal kan het verschil maken als je mensen wilt stimuleren hun gedrag te veranderen. In deze Online Vakimpuls laten we dat zien aan de hand van twee zeer inspirerende voorbeelden, een project van onze Noorderburen en één van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België. Je ontdekt:
  • Welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt
  • De resultaten van de beide projecten
  • Wat we kunnen leren van deze casuïstiek, als je taal als instrument wilt inzetten

Natuurlijk is er volop ruimte voor vraag en antwoord.

Ilse van Eck (gedragsdeskundige Directie Communicatie Gemeente Amsterdam) neemt ons mee in twee briefexperimenten van de gemeente Amsterdam. Door het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschap in combinatie met duidelijker taalgebruik, heeft de gemeente beter contact kunnen leggen met mensen die teveel bijstandsuitkering ontvangen.

Jolien Kouwenhoven (Service designer Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België) geeft ons inzicht in de rol die taal speelt, aan de hand van een nudging-experiment voor DG Personen met een Handicap. Door nudging-technieken toe te passen in de tekst van brochures, brieven en herinneringsberichten kregen mensen op een subtiele manier een duwtje in de goede richting om toch deel te nemen aan hun medische evaluatie.

Praktisch

woensdag 08 december 2021
11:00 - 12:00 uur

Leden van Kortom, Logeion en Young Logeion: gratis

Niet-leden: 20 euro

Programma

10:55 - 11:00 Welkom
11:00 - 11:20

Casus nudgingexperiment Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België

Jolien Kouwenhoven (Service designer Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid België) geeft ons inzicht in de rol die taal speelt, aan de hand van een nudging-experiment voor DG Personen met een Handicap. Door nudging-technieken toe te passen in de tekst van brochures, brieven en herinneringsberichten kregen mensen op een subtiele manier een duwtje in de goede richting om toch deel te nemen aan hun medische evaluatie.

11:20 - 11:25 Q&A
11:25 - 11:45

Casus Gemeente Amsterdam

Ilse van Eck (gedragsdeskundige Directie Communicatie Gemeente Amsterdam) neemt ons mee in twee briefexperimenten van de gemeente Amsterdam. Door het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschap in combinatie met duidelijker taalgebruik, heeft de gemeente beter contact kunnen leggen met mensen die teveel bijstandsuitkering ontvangen.

11:45 - 11:50 Q&A
11:50 - 12:00 Nabespreking