naar top

Collegagroep Vlaams-Brabant - Welkom in de diverse gemeente!

Wat?

Hefbomen voor herkenbare, begrijpelijke en toegankelijke communicatie

Verbindend communiceren

Onze steden en gemeenten worden steeds kleurrijker. In onze superdiverse samenleving vinden we een mix van traditionele en nieuwe Belgen, mensen met en zonder handicap, jongeren en ouderen, personen van verschillende opleidingsniveaus, met verschillende seksuele oriëntaties, overtuigingen, mediagebruik, ...

Burgers gericht aanspreken vraagt dus heel wat van lokale besturen. Verbindend communiceren wordt steeds belangrijker, zodat iedereen kan meeschrijven aan het verhaal van de stad of gemeente.

Inclusief en positief

Hoe zorg je als medewerker van een lokaal bestuur dat je al die verschillende doelgroepen bereikt? Hoe zorg je ervoor dat een tekst door laaggeletterden te begrijpen is? Hoe kan je netwerken en sleutelfiguren inzetten om alle gemeenschappen te betrekken, en hoe krijg je ook ouderen mee? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich kan herkennen in je communicatie en zich aangesproken voelt om deel te nemen aan de initiatieven van de stad of gemeente?

Tijdens deze collegagroep maken we je wegwijs in inclusieve communicatie en positieve beeldvorming over diversiteit. We bieden basisprincipes en -werkvormen, die je communicatie meer toegankelijk maken, herkenbaar voor een brede doelgroep, en met aandacht voor een positieve beeldvorming van de doelgroep. 

Schrijf je in

We nodigen graag alle communicatieambtenaren van lokale besturen in Vlaams-Brabant uit op vrijdag 26 maart om online inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Deelnemen aan deze collegagroep is gratis maar je schrijf je wel vooraf in.

Praktisch

vrijdag 26 maart 2021
10:00 - 12:00 uur

gratis

Programma

10 u. Welkom en afspraken.
10.05 u.

Inclusieve communicatie en positieve beeldvorming – Ingrid Tiggelovend

Hoe zorg je als communicatiemedewerker dat je al de verschillende doelgroepen in jouw gemeente bereikt? Hoe herkent iedereen zich in de je communicatie van jouw gemeente?

Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam) maakt je wegwijs in inclusieve communicatie en positieve beeldvorming over diversiteit. Ze wijst op hefbomen om jouw communicatie meer toegankelijk maken, herkenbaar voor een brede doelgroep en met aandacht voor een positieve beeldvorming van de doelgroep.


Ingrid Tiggelovend, communicatie- en sociale wetenschapper, uitgever van superdiverse kinderboeken bij Studio Sesam vzw, en auteur van het boek Diversiteitscommunicatie.

11 u. Pauze
11.10 u.

Inspirerende praktijken over inclusieve communicatie 

  • Renaat Schoukens (hoofdmedewerker Dienst Burgerzaken en Integratie Merchtem) & Nafiz Alwaheidi (ervaringsdeskundige) over een toegankelijke infobrochure over opvoeden en opgroeien
  • Katrijn Meert  (integratie-ambtenaar) over duidelijke en toegankelijke communicatie en positieve beeldvorming in Asse
11.45 u. Jouw vragen en ideeën
12 u. Einde

Organisatie

  • kortom
  • vvsg
  • vlave