naar top

Collegagroep Vlaams-Brabant - Aan de slag !

Wat?

Aan de slag !

In de provincie Vlaams-Brabant wordt er dagelijks hard gewerkt aan een beter lokaal communicatiebeleid, daar zijn wij van overtuigd.

Zo verspreidt Tienen het stadsmagazine Tiens : een inspirerend informatieblad, met veel kleur en foto’s. Via de communicatiemonitor geven de inwoners hun suggesties over de stedelijke communicatiekanalen. Tienen geeft nieuwe inwoners ook een warm onthaal.

In Londerzeel zoeken ze naar een betere aanpak van inspraak en participatie. Een nieuw inspraakreglement haalt de bezem door de adviesraden : vanaf nu geeft een groep inwoners via ‘De adviseurs’ geregeld hun mening en advies over sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur …

In Halle worden er 4 nieuwe stadsbruggen gebouwd over het kanaal. De website ‘(H)allemaal bruggen’ informeert en versterkt het draagvlak voor dit infrastructuurproject. Daarnaast verzamelt de laagdrempelige participatiecampagne ‘IdeeZKTstad’ ideeën bij de inwoners voor een prettige stad.

Inspirerende initiatieven

Ook in jouw gemeente zijn er ongetwijfeld inspirerende initiatieven die jouw collega’s inspireren om aan de slag te gaan. Deel jouw ervaringen en ideeën om samen werk te maken van een beter communicatiebeleid.

We nodigen graag alle communicatieambtenaren van lokale besturen in Vlaams-Brabant uit op maandag 30 maart om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Deelnemen aan deze collegagroep is gratis maar je schrijf je wel vooraf in.

Voor wie?

Alle communicatieverantwoordelijken en -medewerkers van Vlaams-Brabantse gemeenten, OCMW’s en provincie.

Praktisch

maandag 30 maart 2020
11:00 - 15:00 uur
Provinciehuis - provincieraadszaal, Provincieplein 1 in Leuven

gratis

Programma

10.45 uur Onthaal
11.00 uur Welkom. Korte voorstellingsronde.
11.15 uur

Stadsmagazine Tiens & communicatiemonitor in Tienen – Marijke Tritsmans

Twee jaar geleden werd Tiens, het stadsmagazine van Tienen, gelanceerd. Vier maal per jaar valt dit fris blad, met veel kleur en foto’s, in de bus van de Kwèèkers. Marijke Tritsmans vertelt meer over de redactielijn en de productie van het stadsmagazine.

Daarnaast komt de communicatiemonitor aan bod, een representatieve steekproef bij de inwoners die de Tiense communicatiekanalen evalueren. We hebben het tot slot ook over het onthaal van nieuwe inwoners in de Suikerstad.

12.00 uur

Inwonerspanel & nieuw inspraakreglement in Londerzeel – Ann Steenackers

Londerzeel haalt de bezem door de adviesraden : een nieuw inwonerspanel ‘De adviseurs’ vervangt alle niet-verplichte adviesraden. Een groep inwoners geeft geregeld hun mening en advies over sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur …

De start van ‘De adviseurs’ wordt vastgelegd in een nieuw inspraakreglement dat de verhouding tussen burger en gemeente regelt, ook via infomomenten, vragen en verzoekschriften. Ann Steenackers vertelt meer over de keuzes rond inspraak en participatie in Londerzeel.

12.30 uur Broodjeslunch
13.30 uur

(H)allemaal bruggen & Idee zkt stad in Halle –Geert Vanhassel en Jellina Vanderheijden

Vier nieuwe stadsbruggen zullen de mobiliteit in Halle gevoelig verbeteren en de kanaalzone, die de stad doormidden snijdt, herwaarderen. Geert Vanhssel vertelt hoe HallemaalBruggen.be en enkele toekomstvideo’s de inwoners informeren en een draagvlak creëeren voor de ingrijpende werken.

Hoe maken inwoners zélf een prettige stad? De stad Halle betrok burgers bij het meerjarenplan en verzamelde via ‘IdeeZKTstad’ 458 ideeën. Jellina Vanderheijden vertelt meer over de aanpak en resultaten van deze crossmediale campagne.

14.30 uur Varia

We maken tijd voor jouw ervaringen, vragen of suggesties.

15.00 uur Einde

Vragen?

Kortom, Joost Ramaut, info@kortom.be, 050 31 14 31

Organisatie

  • kortom
  • vlbr