naar top

De participatieve omslag: boekvoorstelling & studienamiddag

Wat?

Over een democratie in transitie

“Onze democratie is in crisis.” Klinkt bekend? Het is bijna een mantra. In het nieuwe boek ‘De participatieve omslag. Over een democratie in transitie’ van Filip De Rynck en Stef Steyaert hoor je een ander geluid. Steeds meer actieve burgers en organisaties dwingen andere praktijken van besluitvorming af. Er ontstaat een evolutie van een representatieve naar een participatieve democratie.

De participatieve omslag geeft je duiding bij die evolutie. In cases zoals die van Ecopower, Park Spoor Noord en Straten vol Leuven zie je hoe participatie werkt. En leer je hoe je dat mee mogelijk maakt.

De klassieke democratie, het traditionele model in politiek, instellingen en diensten, biedt weerstand tegen participatieve initiatieven. Toch is er een sterke beweging van bestuursmodellen op alle niveaus richting participatie.

De democratie is dus niet in crisis. Ze is in transitie. Bestuurders op alle niveaus voelen aan dat ze beslissingen participatief moeten nemen. En dat doet vragen en boeiende twijfels rijzen, zoals het hoort bij een democratie in verandering.

Boekvoorstelling & studienamiddag 

Op donderdagnamiddag 24 oktober stellen Filip De Rynck en Stef Steyaert hun boek aan je voor. In samenwerking tussen Socius, Kortom, de Koning Boudewijnstichting, Levuur, Indiville en Tree Company is er na de boekpresentatie een boeiende namiddag waarin we samen 3 casestudies in vijf ateliers onderzoeken.

Op basis van dit onderzoek discussiëren we over hoe we zelf, elk vanuit zijn eigen rol, kunnen bijdragen aan De participatieve omslag.

Voor wie?

Iedereen die binnen een organisatie of vereniging, vanuit administratie of beleidscontext of als burgerinitiatief bezig is met participatie en hierover wil reflecteren, is van harte welkom.

Praktisch

donderdag 24 oktober 2019
12:30 - 16:30 uur
Kaaitheater
Saincteletesquare 19
1000 Brussel

50 euro

We voorzien een warm onthaal en een netwerkreceptie als afsluiter.
Elke deelnemer ontvangt ook een exemplaar van het boek ‘De participatieve omslag. Over een democratie in transitie’.

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie
13.00 uur Verwelkoming en inleiding door Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven)
13.15 uur Boekvoorstelling 'De participatieve omslag. Over democratie in transitie' door Prof. Dr. Filip De Rynck (Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management, Universiteit Gent)
14.00 uur

Vijf ateliers – vijftien casestudies

 • De rol van het middenveld: Rikolto – Vormingplus Oost-Brabant – Fairfin
 • De doe het zelf democratie: GIPSo– Doucheflux – Maakbaar Leuven
 • Representatie en deliberatie: Terugbetaling Gezondheidszorgen – SOM (Samen Onderwijs Maken) Leuven – Burgerbegroting District Antwerpen
 • Op de brug tussen representatie en participatie: Voedsel verbindt – Ringland – derde case in onderzoek
 • Coproductie: Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis (ZOPP Limburg) - WZC Sint Jozef in Neerpelt – derde case in onderzoek
15.45 uur

Inzichten uit de ateliers en slotbeschouwing door Prof. Dr. Sofie Marien (Centrum voor Politicologie, KULeuven)

16.25 uur

Receptie, aangeboden door de Koning Boudewijnstichting

Vijf ateliers – vijftien casestudies

1. De rol van het middenveld
 • Rikolto België (voormalige Vredeseilanden) wil in de toekomst radicaal kiezen om in Vlaanderen politiserend te werken rond productie en consumptie van voedsel.
 • Vormingplus Oost-Brabant kiest er met het thema ‘dekolonisatie’ en ‘racismebestrijding’ voor om privileges bespreekbaar te maken. Ze maakt van de burgers medestanders van minoriteitsgroepen. Ze leert de burgers om op een ondersteunende manier te reageren in geval van racisme, seksisme en van (micro)-agressie. 
 • Fairfin wil mensen op een verantwoorde manier laten omgaan met hun geld. De organisatie strijd tegen omstreden investeringen.
2. De doe het zelf democratie
 • GIPSo is opgericht door ouders en sociale ondernemers om zelf de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking vorm te geven zodat ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen deel uitmaken van de maatschappij.
 • Het burgerinitiatief Doucheflux ontstond vanuit de eenvoudige vaststelling dat heel wat arme gezinnen en daklozen geen toegang hebben tot kwalitatieve sanitaire voorzieningen.
 • Maakbaar Leuven is een nieuw burgerinitiatief dat inzet op maximaal samen creëren, herbruiken en recycleren van goederen.
3. Representatie en deliberatie
 • Terugbetaling gezondheidszorgen: op vraag van minister Maggie De Block organiseerde de KBS in 2014 een intensief deliberatief proces rond de vraag hoe we in de toekomst de terugbetaling van gezondheidszorgen moeten aanpakken.
 • SOM Leuven: de voormalige adviesraad onderwijs van de stad Leuven werd omgeturnd tot een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. Samen zetten ze in op innoveren in het Leuvense onderwijs.
 • In het district Antwerpen beslissen de inwoners – via de Burgerbegroting – elk jaar mee over 10% (momenteel 1,4 miljoen euro) van het districtsbudget
4. Op de brug tussen representatie en participatie
 • Voeding verbindt’ is de naam van de Leuvense voedselstrategie, bottom-up opgebouwd maar intussen geïntegreerd in het beleidsplan van de stad Leuven.
 • Ringland: over hoe een burgerinitiatief leidde naar een Toekomstverbond voor de Antwerpse ring.
 • Derde case in onderzoek
5. Coproductie
 • ZOPP Limburg: in Limburg zijn inmiddels 10 ziekenhuizen ingestapt in de werking rond ‘Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ waarbij in samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen getracht wordt om zorgprocessen in het ziekenhuis te optimaliseren.
 • Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt past het Scandinavische Tubbe-model toe: een model waarin zoveel mogelijk beslissingen in het woonzorgcentrum gemeenschappelijk worden genomen.
 • Jeugdcentrum Vizit: Via outreachend jeugdwerk tracht JC Vizit in samenwerking met Formaat vzw,  Jeugdhuis Argus en jongeren uit de superdiverse wijk Valaar een vernieuwde jeugdwerking op te richten, afgestemd op de vragen en noden van de jongeren uit de buurt.

Wegbeschrijving

Kaaitheater, Sainctelettesquare 19 in Brussel

 • Parkeren in de buurt is geen eenvoudige klus. Je maakt dus best gebruik van het openbaar vervoer.
 • De kantoren van Socius bevinden zich op 20 minuten wandelafstand van het station Brussel-Noord (zie kaartje).

 • Verder kan je ook een beroep doen op het openbaar vervoer. Neem een kijkje op www.mivb.be voor meer info.

Vragen?

Stel je vraag aan Stef Steyaert (Levuur) via stef@levuur.be of 0496 80 71 17.

Organisatie

 • Socius
 • Kortom
 • Koning Boudewijn Stichting
 • Levuur
 • IndiVille