naar top

Heerlijk Helderdag 2019

Wat?

Een gratis inspiratiedag over heerlijk heldere communicatie voor communicatieverantwoordelijken van lokale en bovenlokale overheden en fans van klare taal
 
De Heerlijk Helderdag is een initiatief van Kortom vzw, de Nederlandse Taalunie en het Team Taaladvies van de Vlaamse overheid, in samenwerking met VRT, Wablieft?, Vocvo, gemeente Den Haag, VVSG en het Vlaams Parlement. 

Programma en inschrijvingen vanaf juli 2019

Praktisch

maandag 07 oktober 2019
10:00 - 16:00 uur
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Gratis voor communicatieverantwoordelijken uit de publieke sector

Spreker

Jef Verheyen

Jef Verheyen is schrijftrainer en adviseert besturen en bedrijven rond het optimaliseren van hun schriftelijke communicatie. ?Omdat het schrijfbloed kruipt waar het niet gaan kan, is Jef ook altijd zelf blijven schrijven. De expertise die hij als journalist, redacteur en copywriter heeft opgebouwd, benut hij maximaal in zijn trainings- en begeleidingstrajecten.

Mark Van Bogaert

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Al 25 jaar doet hij tests met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won drie keer de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en heeft een boekenkast vol andere prijzen. In 2016 bracht hij het boek ‘Scanbaar schrijven’ uit. Zijn vorige boek, de copywriting-bijbel ‘Met woorden verleiden’, is al aan de zevende druk toe. 

Jan Hautekiet, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Joke Dejaeghere. Intro door Dirk Caluwé.

Jan Hautekiet is radiomaker, muzikant en producer. In het Radio 1-programma ‘Hautekiet’ startte hij #HeerlijkHelder, een campagne tegen onbegrijpelijke communicatie van onder meer politici, juristen en overheidsdiensten.

Ish Ait Hamou werd bij het brede publiek bekend als danser, maar de laatste jaren heeft hij zich ontplooid als schrijver, scenarist en regisseur. Hij is de auteur van de romans Cécile en Hard hart. Hij is dit jaar ambassadeur van de Week van het Nederlands (5-12 oktober 2019). 

Bert Gabriëls is jurist, stand-upcomedian, presentator, acteur en regisseur. Als comedian was hij te zien in De Bovenste Plank, In de Ban van UrbanusComedy Casino, Zonde van de Zendtijd en Advocaat van de Duivel. Bert doorkruiste heel Vlaanderen met enkele avondvullende voorstellingen. Sinds maart 2013 speelt hij schoolvoorstellingen over sociale media en migratie. Hij was ook voogd voor een tiental niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Joke Dejaeghere werkt al twintig jaar in het Netwerk Basiseducatie, eerst als lesgever, nu als stafmedewerker communicatie. Basiseducatie geeft opleidingen aan kortgeschoolde, laaggeletterde volwassenen. Het belang van toegankelijkheid voor die doelgroep kan Joke als geen ander aantonen. Maar ook haar eigen communicatie houdt ze liefst heerlijk helder.

Dirk Caluwé is taaladviseur bij de Vlaamse overheid. Hij coördineert er de campagne Heerlijk Helder en de andere activiteiten van Team Taaladvies. Hij stond twintig jaar geleden aan de wieg van de Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. 

Stijn De Paepe is huisdichter van De Morgen sinds september 2016, Twitterdichter sinds juli 2012 en gelegenheidsdichter sinds hij leerde schrijven. Hij is sinds 2001 als docent Nederlands verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Esmeralde Marsman

Esmeralde Marsman is procesmanager Klant Innovatie Centrum bij de gemeente Rotterdam.

Annelies Porteman, Geertrui Bogaert, Marianne Wals, Jan Hautekiet

Jan Hautekiet is radiomaker, muzikant en producer. In het Radio 1-programma ‘Hautekiet’ startte hij #HeerlijkHelder, een campagne tegen onbegrijpelijke communicatie van onder meer politici, juristen en overheidsdiensten.

Annelies Porteman werkt bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in het team Transformatie. Door haar ervaring als tekstadviseur, taal-en schrijfopleider, communicatiemedewerker en projectleider weet ze dat er meer nodig is dan opleiding en tekstadvies om de communicatie met de burger te verbeteren. Tijdens een intensief change-traject gaat ze met teams of afdelingen aan de slag om een schrijfbeleid op maat uit te werken en zo de teksten van hun organisatie duurzaam te veranderen.

Geertrui Bogaert werkt als stafmedewerker bij de dienst Communicatie van de gemeente Evergem. Ze is er verantwoordelijk voor de interne communicatie en zorgt ervoor dat de teksten op het intranet en in de interne nieuwsbrief heerlijk helder zijn. Een tijdje geleden was ze trekker van een project rond klare taal bij de gemeente. Samen met negen schrijfcoaches, collega’s die een trainersessie bij Wablieft hebben gevolgd, werkt ze dat project verder uit.

Marianne Wals werkt sinds 2010 als taalbeleidsadviseur voor het Huis van het Nederlands Brussel. Zij begeleidt Brusselse werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een taalbeleid en geeft zelf ook vormingen ‘Duidelijk Nederlands spreken en schrijven’.

Ingrid Van Ceulebroeck, Lotte Landuyt, Noortje Van Dessel en Steven Strynckx

Ingrid Van Ceulebroeck werkt bij de afdeling Bodembeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Ze heeft er meer dan twintig jaar klanten begeleid bij de contracten en waarborgen voor verplichte bodemsanering. Sinds 1 mei 2019 is ze projectcoördinator ‘Heldere taal’ bij dezelfde afdeling. Haar leuze is: "Elke taal heeft naast moeilijke woorden vooral een rijke en eenvoudige woordenschat. Als je die slim en gevarieerd inzet, bereik je heel veel mensen en wek je energie op."

Lotte Landuydt is expert externe communicatie bij VDAB.

Noortje Van Dessel is al meer dan tien jaar sterkhouder van team Communicatie bij Kind en Gezin. Zij schrijft, coördineert kleine en grote communicatieprojecten en is altijd te vinden voor een interview voor het personeelsblad van Kind en Gezin en de magazines voor ouders.

Steven Strynckx maakt sinds vorig jaar deel uit van team Communicatie bij Kind en Gezin. Als communicatiestrateeg zet hij graag de tanden in de klantgerichte projecten. Hij droomt van het merk Kind en Gezin maar ook van het nieuwe merk Opgroeien.

Katleen Maesen

Katleen Maesen werkt als taaladviseur bij de Vlaamse overheid. Door haar jarenlange ervaring bij Team Taaladvies is ze ermee vertrouwd teksten niet alleen heerlijk helder maar ook efficiënt te maken.

Elke De Laet

Elke De Laet is sinds 2013 programmaleider digitale dienstverlening bij de stad Antwerpen.

Gonnie Put, Koen Es en Birgit Van Damme

Gonnie Put is de oprichter van Bureau Klare Taal, een opleidings- en redactiebureau voor heldere juridische en zakelijke communicatie. Ze is ook gastdocente 'Juridisch precies én helder communiceren’.

Koen Es is directeur Publiekswerking bij de Plantentuin Meise. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met het opvolgen van educatieve projecten, zowel op regionaal, nationaal, als op internationaal niveau. Hij is ook woordvoerder van de Plantentuin en als plantkundige is hij verantwoordelijk voor de wetenschapsperscontacten.

Birgit Van Damme is woordvoerder en directeur van het Communicatieteam bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Uit haar werk- en privé-ervaring leerde ze dat helder verstaanbaar zijn een onlosmakelijke combinatie is van de kracht van het woord en de juiste focus via gedrag en stijl.

Moderator Bene Van Eeghem is  aan de slag als communicatiemedewerker bij OCMW Brugge. Ze schrijft columns en opiniestukken voor VRTNWS en VRTTaalwww.benevaneeghem.be/ 

Marjolijn van Leeuwen en Lodewijk van Noort

Marjolijn van Leeuwen is senior adviseur en projectleider bij Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Zij is expert op het gebied van communicatie met burgers die moeite hebben met standaardvoorlichting in de zorg en van de overheid, zowel voor mondelinge communicatie als schriftelijke communicatie. Ook heeft ze veel ervaring met het kiezen van de juiste beeldtaal, het maken van zogenaamde beeldverhalen en het testen van materialen bij burgers zelf. www.pharos.nl

Lodewijk van Noort is de campagneleider van de campagne Direct Duidelijk, het Nederlandse zusje van Heerlijk Helder. Direct Duidelijk is een initiatief van het Vlaams-Nederlandse Netwerk Begrijpelijke Overheid. Lodewijk werkte voorheen bij Stichting Lezen & Schrijven, waar hij zich inzette voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarna ging hij werken voor de gemeente Den Haag en was hij verantwoordelijk voor veel communicatieprojecten die op kwetsbare burgers gericht waren. Dat leverde hem in 2017 de titel ‘Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid’ op. www.directduidelijk.nl

Katrien Janssens en Farida Barki

Katrien Janssens en Farida Barki ademen duidelijke taal. Bij Wablieft maken ze al jarenlang teksten toegankelijker en geven ze trainingen duidelijke taal aan organisaties.